Gravearbejdet i forbindelse med træningsskøjtehallen er ved at være færdigt. Langt det meste jord er kørt væk,

hvorfor selve byggearbejdet snart går igang.

Der vil således fortsat være tunge køretøjer på Stadionalle med byggematerialer mv. i afstemte tidsrum.

 

 

 

Parkeringspladser i Idrætsparken

 

 

 

Det tidligere p-areal foran skøjtehallen er nu et stort hul, hvorfor brugerne fortsat skal finde nye steder at parkere.

Vi har lavet et oversigtskort se HER, som viser de aktuelle, men også kommende p-pladser i Idrætsparken:

 

  • Gymnasiets p-areal kan benyttes alle dage efter kl. 16.
  • I løbet af november måned etableres omkring 78 nye p-pladser på hjemmeværnsgrunden (græsarealet før Skatebanen), ud til Stadionalle.
  • De resterende p-arealer vil løbende blive optimeret med flere p-pladser, der hvor det er muligt.

 

 

 

30 ekstra p-pladser

 

 

 

Selvom træningsskøjtehallen optager et stort p-areal, genetableres samtlige p-pladser samt tilføres 30 nye i Idrætsparken.

Det betyder, at der i maj 2018, når træningsskøjtehallen står færdig, vil være lidt over 400 p-pladser at parkere på. I

byggeperioden vil der dog være et færre antal p-pladser, hvorfor alle borgere og brugere af området opfordres til at gå,

cykle eller tage de offentlige transportmidler.

 

 

 

Venlig hilsen

 

Marie Hundevad Kyhn

Konsulent

 

Hørsholm Kommune

Center for Kultur og Fritid

Team Kultur og Idræt

Ådalsparkvej 2

2970 Hørsholm

 

Direkte tlf. 4849 5762