Planlagte Ændringer/aflysninger:
 
På alle Helligedage og i alle skoleferier er alt normal træning aflyst.
 
30/11 2019  
Alt planlagt træning er aflyst pga.  
Iskrystal 2
 
10-12/1 20202
Altplanlagt træning er aflyst pga.  
Danmarks Cup
 
29/2 2020
Alt planlagt træning er aflyst pga.  
Iskrystal 3